We use cookies to improve your experience on this website.

Operator

NL1844

DPS Group Global is momenteel op zoek naar Operators. De Operator heeft overzicht over alle activiteiten in het team. Naast de reguliere werkzaamheden levert hij een bijdrage aan het verkrijgen van optimale resultaten door ook taken te vervullen die leiden tot het beter functioneren van het team, realisatie van de gestelde normen en verbetering van rendement en kwaliteit. Hij zal veelal het initiatief nemen bij bijzondere situaties.

Category:
Pharmaceutical Operator
Location:
Netherlands
Years of Experience Req.:
>3 years
Date Posted:
23/07/2020
Days Remaining:
6
Employment Type:
Contract
Education Level Req.:
MBO 4

DPS

DPS is al 40 jaar een toonaangevend projectmanagement- en engineeringbedrijf dat de industrie over de hele wereld bedient. Onz839390.790063e reputatie is gebaseerd op het vormen van succesvolle partnerschappen met onz839390.790063e klanten en hen innovatieve ontwerpen en kosteneffectieve oplossingen te bieden in de context van gez839390.790063ond oordeel, sterk management en technische uitmuntendheid.
We bieden Full Service Engineering voor onz839390.790063e klanten, waaronder project- en programmabeheer, inkoop, ontwerp, constructiebeheer, gez839390.790063ondheids- en veiligheidsbeheer, inbedrijfstelling, kwalificatie en start-up voor tal van projecten in verschillende marktsectoren. Onz839390.790063e belangrijkste marktsectoren z839390.790063ijn; Farmaceutische en biotechnologie, medische technologieën, olie en gas, geavanceerde technologie, wetenschap en onderwijs, voedsel en dranken en energie.

 

Functieomschrijving:

 • De operator functie wordt uitgeoefend in productieafdelingen in Weesp. Het betreft een groot aantal biologische en farmaceutische processen voor de productie van, Influenz839390.790063a vaccin en farmaceutische eindproducten. De processen lopen uiteen van sterk geïntegreerde processen, die (in de nabije toekomst) vanuit een centrale regelkamer worden gecontroleerd en gestuurd, tot losstaande processtappen of machinelijnen die met behulp van procescomputers worden bediend.
 • De fabrieken kennen teams die in volcontinu of 7 dagen dagdienst rooster werken. De teams kunnen voor een deel z839390.790063elfsturend z839390.790063ijn en worden aangestuurd door een teamleider/Sr, voor wat betreft onderlinge werkverdeling, planning en het oplossen van problemen.
 • De productie moet plaatsvinden volgens de uitgebreide GMP richtlijnen en veiligheids- en milieuvoorschriften. Processtappen kunnen alleen uitgevoerd worden door operators die voor de betreffende processtap z839390.790063ijn gekwalificeerd.
 • Operators kunnen ingez839390.790063et worden op meerdere werkplekken, afhankelijk van de personeelsbez839390.790063etting en het werkaanbod.

 

Selectie-eisen:

De algemene functie-eisen z839390.790063ijn:

 • Teamspeler
 • Bereid te werken in een clean-room omgeving
 • Nauwkeurig en gedisciplineerd werken
 • Pro-actieve werkhouding
 • Brede inz839390.790063etbaarheid en bereidheid tot het inleren op meerdere taken
 • Gedreven (geen 9 to 5 mentaliteit)
 • Het nemen van initiatief om z839390.790063aken te verbeteren en te komen met verbetervoorstellen

De opleidings-/kenniseisen z839390.790063ijn:

 • Vapro B/C of Mbo-procestechniek (of gelijkwaardig)
 • Ruime kennis van procesvoorschriften
 • Inz839390.790063icht in productieprocessen en installaties
 • Ruime kennis van GMP eisen
 • Affiniteit met automatisering

 

Enkele Kenmerken van de Functie:

 • Coördinatie van ombouw, onderhoud en schoonmaak van installaties en ruimtes
 • Indelen van dagelijkse werkz839390.790063aamheden
 • Aanmaak van batchrecords m.b.v. SAP
 • Opstart, controle en regeling van alle voorkomende processen over meerdere productieprocessen over meerdere locaties m.b.v. een procesbesturingssystemen (voor chemical manufacturing)
 • Tijdige maatregelen, binnen gestelde grenz839390.790063en, ter voorkoming van kwaliteits- of rendementvermindering door tracering van (trendmatige) afwijkingen
 • Aangeven van de mogelijke oorz839390.790063aak van procesafwijkingen
 • Calibratie van analyseapparatuur
 • Controle en verwerking procesgegevens
 • 1e lijns controle van meet en regelapparatuur conform de afdelingsprocedures
 • Analyseert de oorz839390.790063aak van (veel voorkomende) storingen en doet voorstellen voor de oplossing
 • Schrijft werk- en vuurvergunningen uit (alleen Weesp)
 • Afname van installaties na onderhoud
 • Bevoegd om bepaalde elektrotechnische werkz839390.790063aamheden te verrichten (Voldoende Opgeleid Persoon) alleen Weesp
 • Begeleiding, cq uitvoering van acceptatietesten
 • Leveren van input voor aanpassing van SOP’s na wijz839390.790063iging van werkprocessen
 • Begeleiding en inleren van Operators A/B/C
 • Vaktechnische aansturing van 5-20 Operators A/B/C en flexkrachten.
 • Vertegenwoordiging van het team in overlegvergaderingen en terugkoppeling van besluiten naar het team
 • Overleg en afstemming van activiteiten met andere teams/ploegen, stafmedewerkers en anderen
 • Bijdragen aan de opstelling van bedrijfsdocumentatie
 • Toez839390.790063icht op naleving van procedures en voorschriften
 • Vrijgifte van machinelijnen (mits gekwalificeerd)
 • Review batchrecords en logboeken als 2e toez839390.790063ichthouder

 

Beschikbaar en geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent in dez839390.790063e rol en als je deel wilt uitmaken van een groeiende organisatie binnen engineeringprojecten in de farmaceutische industrie of als je dez839390.790063e vacature verder wilt bespreken en je carrièreopties in vertrouwen wilt bespreken, bel dan Wouter Wettke op + 31 6 42213550 of stuur uw CV naar wouter.wettke@dpsgroupglobal.com

Back to top
DPS Group addresses the COVID-19 pandemic:
A message from Frank Keogh, CEO

Find out more Contact Us