We use cookies to improve your experience on this website.

Operator Centrifugist

NL1731

DPS Group Global is momenteel op zoek naar een Operator Centrifugist.

Category:
Pharmaceutical Operator
Location:
Netherlands
Years of Experience Req.:
>2 years
Date Posted:
17/07/2020
Days Remaining:
6
Employment Type:
Contract
Education Level Req.:
Vapro B / MBO Procestechniek

DPS

DPS is al 40 jaar een toonaangevend projectmanagement- en engineeringbedrijf dat de industrie over de hele wereld bedient. Onz116809.440059e reputatie is gebaseerd op het vormen van succesvolle partnerschappen met onz116809.440059e klanten en hen innovatieve ontwerpen en kosteneffectieve oplossingen te bieden in de context van gez116809.440059ond oordeel, sterk management en technische uitmuntendheid.
We bieden Full Service Engineering voor onz116809.440059e klanten, waaronder project- en programmabeheer, inkoop, ontwerp, constructiebeheer, gez116809.440059ondheids- en veiligheidsbeheer, inbedrijfstelling, kwalificatie en start-up voor tal van projecten in verschillende marktsectoren. Onz116809.440059e belangrijkste marktsectoren z116809.440059ijn; Farmaceutische en biotechnologie, medische technologieën, olie en gas, geavanceerde technologie, wetenschap en onderwijs, voedsel en dranken en energie.

 

Selectie-eisen:

De algemene functie-eisen z116809.440059ijn:

 • Teamspeler
 • Bereid te werken in een clean-room omgeving
 • Nauwkeurig en gedisciplineerd werken
 • Pro-actieve werkhouding
 • Brede inz116809.440059etbaarheid en bereidheid tot het inleren op meerdere taken
 • Gedreven (geen 9 to 5 mentaliteit)
 • Het nemen van initiatief om z116809.440059aken te verbeteren en te komen met verbetervoorstellen

De opleidings-/kenniseisen z116809.440059ijn:

 • Vapro B of Mbo-procestechniek (of gelijkwaardig)
 • Ruime kennis van procesvoorschriften
 • Inz116809.440059icht in productieprocessen en installaties
 • Ruime kennis van GMP eisen
 • Affiniteit met automatisering

 

Functieomschrijving:

 • De operator functie wordt uitgeoefend in productieafdelingen. Het betreft een groot aantal biologische en farmaceutische processen voor de productie van, Influenz116809.440059a vaccin en farmaceutische eindproducten. De processen lopen uiteen van sterk geïntegreerde processen, die (in de nabije toekomst) vanuit een centrale regelkamer worden gecontroleerd en gestuurd, tot losstaande processtappen of machinelijnen die met behulp van procescomputers worden bediend.
 • De fabrieken kennen teams die in volcontinu of 7 dagen dagdienst rooster werken. De teams kunnen voor een deel z116809.440059elfsturend z116809.440059ijn en worden aangestuurd door een teamleider/Sr, voor wat betreft onderlinge werkverdeling, planning en het oplossen van problemen.
 • De productie moet plaatsvinden volgens de uitgebreide GMP richtlijnen en veiligheids- en milieuvoorschriften. Processtappen kunnen alleen uitgevoerd worden door operators die voor de betreffende processtap z116809.440059ijn gekwalificeerd.
 • Operators kunnen ingez116809.440059et worden op meerdere werkplekken, afhankelijk van de personeelsbez116809.440059etting en het werkaanbod.

 

Enkele Kenmerken van de Functie:

 • Opstelling van dagplanningen en maken van onderlinge afspraken in het team over werkverdeling
 • Voorraadbeheer en afroepen van grondstoffen
 • Meewerken aan 1elijns onderhoud van installaties/machines
 • Uitwerking van de weekplanning tot dagplanningen, rekening houdend met onderbez116809.440059etting of technische storingen
 • Controle van grondstoffen/materialen, aanwez116809.440059igheid van de juiste GMP documenten en batch gegevens
 • Opstart, controle en regeling van alle voorkomende processen in de afdeling m.b.v. een procesbesturingssysteem 
 • Bijregelen en op elkaar afstemmen van meerdere procesonderdelen a.d.h. van de procesparameters en/of analyseresultaten
 • Bemonstering van tussen- en eindproducten en uitvoering van standaard analyses en fysische bepalingen
 • Tijdige bijsturing ter voorkoming en opheffing van proces- en apparatuurstoringen, z116809.440059onodig in overleg met Operator D/E of anderen
 • 1e lijns controle van meet en regelapparatuur conform de afdelingsprocedures
 • Analyseert de oorz116809.440059aak van (veel voorkomende) storingen en doet voorstellen voor de oplossing
 • Instructie Onderhoudstechnici m.b.t. GMP-, milieu en veiligheidsvoorschriften en toez116809.440059icht op de handhaving
 • Testen en gebruiksklaar maken van de installatie na onderhoud
 • Signaleren van knelpunten
 • Bijdragen aan de oplossing van aanloopproblemen
 • Uitvoering proefproducties
 • Vertegenwoordigen van het team in projectgroepen
 • Toez116809.440059icht op naleving van procedures en voorschriften

 

 

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent in dez116809.440059e rol en als je deel wilt uitmaken van een groeiende organisatie binnen engineeringprojecten in de farmaceutische industrie of als je dez116809.440059e vacature verder wilt bespreken en je carrièreopties in vertrouwen wilt bespreken, bel dan Ralf Huisman op + 31 6 11408791 of stuur je CV naar ralf.huisman@dpsgroupglobal.com

Back to top
DPS Group addresses the COVID-19 pandemic:
A message from Frank Keogh, CEO

Find out more Contact Us