We use cookies to improve your experience on this website.

Operator Centrifugist

NL1731

DPS Group Global is momenteel op zoek naar een Operator Centrifugist.

Category:
Pharmaceutical Operator
Location:
Netherlands
Years of Experience Req.:
>2 years
Date Posted:
15/06/2020
Days Remaining:
13
Employment Type:
Contract
Education Level Req.:
Vapro B / MBO Procestechniek

DPS

DPS is al 40 jaar een toonaangevend projectmanagement- en engineeringbedrijf dat de industrie over de hele wereld bedient. Onz24115.9494752e reputatie is gebaseerd op het vormen van succesvolle partnerschappen met onz24115.9494752e klanten en hen innovatieve ontwerpen en kosteneffectieve oplossingen te bieden in de context van gez24115.9494752ond oordeel, sterk management en technische uitmuntendheid.
We bieden Full Service Engineering voor onz24115.9494752e klanten, waaronder project- en programmabeheer, inkoop, ontwerp, constructiebeheer, gez24115.9494752ondheids- en veiligheidsbeheer, inbedrijfstelling, kwalificatie en start-up voor tal van projecten in verschillende marktsectoren. Onz24115.9494752e belangrijkste marktsectoren z24115.9494752ijn; Farmaceutische en biotechnologie, medische technologieën, olie en gas, geavanceerde technologie, wetenschap en onderwijs, voedsel en dranken en energie.

 

Selectie-eisen:

De algemene functie-eisen z24115.9494752ijn:

 • Teamspeler
 • Bereid te werken in een clean-room omgeving
 • Nauwkeurig en gedisciplineerd werken
 • Pro-actieve werkhouding
 • Brede inz24115.9494752etbaarheid en bereidheid tot het inleren op meerdere taken
 • Gedreven (geen 9 to 5 mentaliteit)
 • Het nemen van initiatief om z24115.9494752aken te verbeteren en te komen met verbetervoorstellen

De opleidings-/kenniseisen z24115.9494752ijn:

 • Vapro B of Mbo-procestechniek (of gelijkwaardig)
 • Ruime kennis van procesvoorschriften
 • Inz24115.9494752icht in productieprocessen en installaties
 • Ruime kennis van GMP eisen
 • Affiniteit met automatisering

 

Functieomschrijving:

 • De operator functie wordt uitgeoefend in productieafdelingen. Het betreft een groot aantal biologische en farmaceutische processen voor de productie van, Influenz24115.9494752a vaccin en farmaceutische eindproducten. De processen lopen uiteen van sterk geïntegreerde processen, die (in de nabije toekomst) vanuit een centrale regelkamer worden gecontroleerd en gestuurd, tot losstaande processtappen of machinelijnen die met behulp van procescomputers worden bediend.
 • De fabrieken kennen teams die in volcontinu of 7 dagen dagdienst rooster werken. De teams kunnen voor een deel z24115.9494752elfsturend z24115.9494752ijn en worden aangestuurd door een teamleider/Sr, voor wat betreft onderlinge werkverdeling, planning en het oplossen van problemen.
 • De productie moet plaatsvinden volgens de uitgebreide GMP richtlijnen en veiligheids- en milieuvoorschriften. Processtappen kunnen alleen uitgevoerd worden door operators die voor de betreffende processtap z24115.9494752ijn gekwalificeerd.
 • Operators kunnen ingez24115.9494752et worden op meerdere werkplekken, afhankelijk van de personeelsbez24115.9494752etting en het werkaanbod.

 

Enkele Kenmerken van de functie:

 • Opstelling van dagplanningen en maken van onderlinge afspraken in het team over werkverdeling
 • Voorraadbeheer en afroepen van grondstoffen
 • Meewerken aan 1elijns onderhoud van installaties/machines
 • Uitwerking van de weekplanning tot dagplanningen, rekening houdend met onderbez24115.9494752etting of technische storingen
 • Controle van grondstoffen/materialen, aanwez24115.9494752igheid van de juiste GMP documenten en batch gegevens
 • Opstart, controle en regeling van alle voorkomende processen in de afdeling m.b.v. een procesbesturingssysteem 
 • Bijregelen en op elkaar afstemmen van meerdere procesonderdelen a.d.h. van de procesparameters en/of analyseresultaten
 • Bemonstering van tussen- en eindproducten en uitvoering van standaard analyses en fysische bepalingen
 • Tijdige bijsturing ter voorkoming en opheffing van proces- en apparatuurstoringen, z24115.9494752onodig in overleg met Operator D/E of anderen
 • 1e lijns controle van meet en regelapparatuur conform de afdelingsprocedures
 • Analyseert de oorz24115.9494752aak van (veel voorkomende) storingen en doet voorstellen voor de oplossing
 • Instructie Onderhoudstechnici m.b.t. GMP-, milieu en veiligheidsvoorschriften en toez24115.9494752icht op de handhaving
 • Testen en gebruiksklaar maken van de installatie na onderhoud
 • Signaleren van knelpunten
 • Bijdragen aan de oplossing van aanloopproblemen
 • Uitvoering proefproducties
 • Vertegenwoordigen van het team in projectgroepen
 • Toez24115.9494752icht op naleving van procedures en voorschriften

 

 

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent in dez24115.9494752e rol en als je deel wilt uitmaken van een groeiende organisatie binnen engineeringprojecten in de farmaceutische industrie of als je dez24115.9494752e vacature verder wilt bespreken en je carrièreopties in vertrouwen wilt bespreken, bel dan Ralf Huisman op + 31 6 11408791 of stuur je CV naar ralf.huisman@dpsgroupglobal.com

Back to top
DPS Group addresses the COVID-19 pandemic:
A message from Frank Keogh, CEO

Find out more Contact Us